Turnéer & projekt

RANK har fram till 2014 drivit två stora projekt och samarbetat med flera nätverk och organisationer för att bredda och stärka den nutida konstmusiken. Det har varit en stor och oerhört lyckad verksamhet som inneburit att väldigt mycket nutida konstmusik har fått möjlighet att framföras över hela landet. Tyvärr fick turnénätverket, som byggts upp under tre år med projektstöd av Musikverket, inte möjlighet att överleva. I början av 2015 valde Kulturrådet att avslå RANKs ansökan om verksamhetsstöd för att driva projektverksamheten vidare, och därmed avstannar hela den stödjande strukturen som haft förmånen att få hjälpa så många fantastiska musiker och tonsättare att sprida sin musik. Läs mer om vad turnénätverket inneburit i broschyren "3 år med RANK på turné".        

RANK vill tacka alla som under åren medverkat i RANK-turnéer och Artists In Motion-projekt: TACK!! Musiken överlever alltid. Nu är det dags för andra att bygga den nationella struktur svensk nutida konstmusik så väl förtjänar.