Om RANK

RANK är en rikstäckande organisation för arrangörer av ny musik i Sverige. Genom sitt nätverk med närmare fyrtio medlemsföreningar vill RANK sprida konstmusiken — i bred mening! — och stärka dess ställning. RANK är även en kulturpolitisk plattform som strävar efter ökad samverkan inom musiklivet.