InterAktion

InterAktion - nätverk mellan fria arrangörer och länsmusikorganisationer

InterAktion är ett nationellt nätverk som sedan 2006 består av fria arrangörer av nutida konstmusik (RANKs medlemsorganisationer) samt ett antal länsmusikorganisationer. Syftet är att skapa nya strukturer mellan lokala arrangörer och den regionala Länsmusiken, för att bättre stärka den nutida konstmusikens ställning.

En målsättning när InterAktion startade var att skapa en plattform för interregionalt utbyte. Detta pågår nu på flera håll i landet. I och med InterAktion finns det numera ett nätverk som kan vidgas till andra regioner. Ambitionen är att InterAktion, som drivs i en icke-hierarkisk och öppen form, skall fortsätta att växa och även kunna inspirera till samarbeten mellan och över de musikaliska genregränserna. InterAktion välkomnar därför fler arrangörsföreningar och regionala musikorganisationer som medlemmar.

Vilka är med?

För närvarande samarbetar RANKs medlemsföreningar med åtta länsmusikorganisationer:

 • Länsmusiken i Stockholm
 • Västmanlandsmusiken
 • Musik i Västernorrland/Scenkonstbolaget
 • Musik i Syd
 • NorrlandsOperan Musik
 • Norrbottensmusiken
 • Kultur i Väst
 • Musik Gävleborg

InterAktion har en styrgrupp med representanter från länsmusikorganisationerna och RANK. Ordförande är RANKs styrelseordförande Peter Lyne. Projektledare är RANKs verksamhetsledare Sven Rånlund.

Varför finns InterAktion?

InterAktion bygger på ett synsätt inspirerat av EU:s strukturtänkande. Hierarkier tänks inte uppifrån och ned, istället försöker vi inom denna ram att strukturera det nationella musiklivet från den lokala arrangören och publiken, vidare till regionerna och uppåt till det nationella planet.

InterAktion strävar efter att omskapa och vitalisera det samtida musiklivet. Frilansande musiker och fria arrangörer försöker, tillsammans med länsmusikorganisationerna, att göra den nutida konstmusiken mer närvarande i kulturlivet och därigenom mer tillgänglig för större publikgrupper.

InterAktion strävar efter att skapa en hållbar nationell struktur för den nutida konstmusiken. För att lyckas med detta är ett utvidgat regionalt samarbete helt avgörande.

Vad gör InterAktion?

InterAktion driver delprojekt med samma namn. Vissa är musikproduktioner, andra kan gälla fördelning av pengar till samverkansprojekt stöd eller andra nätverksskapande arrangemang.

Två projekt som sedan 2009 vuxit fram i samarbete med InterAktion är RANKs Artists In Motion och Turnénätverk. Läs mer om dessa projekt härintill.      

 

Här är några tidigare samverkansprojekt som drivits inom InterAktion, det vill säga i samarbete mellan RANK-föreningar och länsmusikorganisationer (fram till 2009):

 • Väst: Ett regionalt InterAktionssamarbete mellan Musik i Väst och RANK-föreningarna i Göteborg och Bohuslän (GEIGER, Levande Musik, GAS-festivalen, Atalante, Gerlersborgsskolan och URUK-Ljungskile). InterAktion-Väst är också samtalspart kring ISCM World Music Days, som arrangeras i september 2009 i Göteborg, Växjö och Visby.
 • Syd: I södra Sverige har samarbetet mellan Musik i Syd och RANK-föreningen Media Artes i Växjö varit särskilt fruktbart, inte minst kring CoMA-festivalen och World Music Days.
 • Öst: Länsmusiken i Stockholm är ännu inte part i InterAktion, men samtal har inletts om att ingå tillsammans me de lokala RANK-föreningarna i stockholmsområdet.
 • Nord: NorrlandsOperan Musik har tillsammans med RANK-föreningen Moonshake bland annat arrangerat klubbkvällar och konserter under MADE-festivalen i Umeå.
 • Mitt: Västmanlandsmusiken har tillsammans med RANK-föreningarna Nya Perspektiv, Norbergsfestivalen och URUK drivit ett samarbetsprojekt för att presentera nutida konstmusik i länets skolor.
 • Musik Gävleborg: RANK-föreningen IDKA i Gävle har tillsammans med Musik Gävleborg ett nära samarbete kring bland annat konserter och kurser i elektronisk musik.
 • Musik i Västernorrland: RANK-föreningen NYMUS i Härnösand samarbetar med Länsmusiken kring konserter.