Bli medlem

Sök medlemskap i RANK

Har ni en förening som arrangerar konserter med ny konstmusik? Vill ni ingå i ett större nätverk? Välkommen att ansöka om medlemskap i RANK!

Som medlem i RANK ingår din förening i en nationell plattform som strävar efter att ge den nutida konstmusiken — i hela dess bredd — en starkare ställning i kulturlivet. RANK driver sina medlemmars intressen på lokal/regional nivå och är verksam nationellt som kulturpolitisk opinionsbildare. Som medlem kan din förening medverka vid årliga nätverksträffar och även ta del av de olika projekt som utförs inom RANK.

Medlemskap i RANK kostar 200 kr/år.
Skicka medlemsansökan till info@rankmusik.se
Bifoga föreningens stadgar, kort verksamhetsbeskrivning samt program.

Välkommen med din ansökan!